Homepage

Masonic Lodges in SC District #15

Lodge Name ( # ) City Meetings
Blue Ridge #92Walhalla, SC1st Mon.
Clemson #254Clemson, SC4th Tues.
Fair Play #132Fair Play, SC2nd Tues.
Pendleton #34Pendleton, SC1st Tues.
Seneca #185Seneca, SC1st Thur.
Townville #209Townville, SC1st Tues.
Westminister #200Westminister, SC2nd Mon.Other Districts in South Carolina

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30